0

Philips

    28 produkter matchar.

    Philips

    Philips är en av världens största tillverkare av elektriska apparater. Verksamheten har sitt huvudkontor i Amsterdam, och är ett av världens största företag. Philips har en bred verksamhet som inkluderar många olika produktgrupper, men kännetecknande för alla deras produkter är den goda kvaliteten.

    Hos PostMe hittar man i första hand Philips produkter på PostMeShave och PostMeDental.