0

Panasonic

    3 produkter matchar.

    Panasonic

    Panasonic Corporation är en av världens största tillverkare av elektronik, och dessutom en av världens största verksamheter överhuduvdtaget, med sina drygt 200.000 anställda och en omsättning på cirka 700 miljarder kronor årligen.
    Panasonic Corporation har över 300 produktionsanläggningar, samt forsknings- och säljavdelningar. Över hälften av de produkter som säljs i Europa, är också tillverkade i Europa.